Monday, May 4, 2009

YÊU NƯỚC; TRÍ THỨC, ĐẠO ĐỨC VÀ TRÁCH NHIỆM

YÊU NƯỚC; TRÍ THỨC, ĐẠO ĐỨC VÀ TRÁCH NHIỆM
NGƯỜI VIỆT NAM NÓI VỚI NHAU

Kính thưa mọi Người Việt yêu nước đang trăn trở, tranh đấu vì quyền văn minh tự do dân chủ và gìn giữ Tổ Quốc Việt Nam trọn vẹn..! Tôi là một người nhà quê Hà Nội, đã và đang sống trải trên 60 năm dưới chế độ độc tài cường quyền VN đương thời. Cha ông tôi và tôi cũng như mọi Người VN yêu nước đã cùng cả dân tộc dấn thân trong các cuộc kháng chiến với tiềm thức động lực Đạo Đức và Trách Nhiệm góp phần giành độc lập, tự do và hạnh phúc cho quê hương Tổ Quốc Việt Nam.

Lâu nay chứng kiến thái độ CQVN phản dân, hại nước và hèn hạ bán nước cho quân Trung Quốc xâm lược, tôi không thể không cảm nhận chua xót cho niềm tin của các thế hệ cha ông và Người Việt yêu nước đã chiến đấu, hy sinh và tự hào về truyền thống gia đình cách mạng tranh đấu vì lý tưởng tự do, hạnh phúc cuộc sống của nhân dân và vì sự phát triển bền vững Tổ Quốc Việt Nam độc lập, vẻ vang giầu mạnh sánh vai với cường quốc năm châu… Từ tâm tình lương thiện đó, tôi cũng như mọi Người VN trung thực yêu nước không thể không cảm nhận nhức nhối về “ một trách nhiệm lương tri Người Việt yêu nước đối với thực trạng nước nhà Việt Nam ta lâu nay phát triển nghèo hèn và tệ nạn hàng nhất thế giới …”

Trên lập trường Trí Thức, Đạo Đức và Trách Nhiệm, tôi tự giác nghiêm khắc trước tiên là với lương tâm mình, trung thực với chính mình, rồi khách quan liên hệ, thẩm định bằng thực tế và lý giải đúng đắn (sáng suốt và không thiên lệch…!) để không hổ thẹn với lương tâm và trí thức…; sau là bàn thảo cùng mọi người bạn có sự hiểu biết và liêm sỉ chính trực. Qua đó, tôi và những người bạn đã cùng rút ra đôi điều nhận định; và xem là nguyên nhân chủ yếu mang lại hậu qủa bất hạnh chung cho cả dân tộc.

Đó là :
1. Xét thực tiễn đường lối, chính sách và kết qủa thực tế độc quyền lãnh đạo của đảng CQCSVN bấy lâu từ khi họ nắm chính quyền tới nay thì thấy rằng chúng hoàn toàn không là đội ngũ kế tục sự nghiệp thiêng liêng của các thế hệ Người Việt Nam yêu nước đã tranh đấu và hy sinh trải gần một thế kỷ qua vì mục tiêu độc lập và toàn vẹn Tổ Quốc, vì tự do dân chủ và hạnh phúc của cả dân tộc Việt Nam. Đồng thời, xét thái độ “phản ứng chiếu lệ” của chúng trước các hành động Trung Quốc xâm lược và xấm chiếm đất nước VN ta thì thấy rõ chúng là bọn Việt gian tay sai của CQTQ.

2. Do những tên đầu sỏ Việt gian chỉ chú trọng giành giữ đặc quyền đặc lợi riêng, cam phận làm tay sai cho quân xâm lược, phản lại lợi ích của Tổ Quốc và toàn dân tộc nên quân TQ ngày càng trắng trợn xâm lấn, bành trướng và xâm chiếm đất nước ta. Trong tình thế đó, các thế hệ Người Việt yêu nước không thể không tự giác nhận lãnh trách nhiệm đoàn kết và cùng nhau tranh đấu bắt buộc CQVG trả lại cho toàn dân quyền tự quyết chống giặc ngoại xâm, gìn giữ sự toàn vẹn Tổ Quốc, và kiến thiết, xây dựng nước nhà phát triển bền vững tư do văn minh dân chủ, thịnh vượng hạnh phúc và hoà bình…

Sở dĩ vì sao ngày nay, mọi Người Việt yêu nước chúng ta cần phải thẳng thằn nói chuyện với nhau để được cùng hiểu biết đúng sự thực và có trách nhiệm hành động vì lợi ích của Tổ Quốc và dân tộc theo như tinh thần nêu trên, là bởi vì ! – Trên thực tế, bè lũ độc tài cường quyền Việt gian lâu nay vẫn lợi dụng danh nghĩa là đại diện chính quyền nhân dân, do dân và vì dân… Hơn nữa, chúng còn hết sức gian trá “trương khẩu hiệu: KHÔNG CÓ GÌ QÚY HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO” để khai thác và triệt để lợi dụng xương máu của bao anh hùng, liệt sĩ… đã hy sinh vì Tổ Quốc, để ngụy tạo chiến công riêng và đánh đồng công trạng của chúng bao trùm lên mọi chiến công và sự nghiệp chiến đấu, hy sinh giành độc lập và gìn giữ Tổ Quốc chung của cả dân tộc, và sử dụng thành qủa kháng chiến giàng độc lập của cả dân tộc như là một phương tiện riêng bảo đảm cho chúng được an toàn và an vị độc tài cai trị Tổ Quốc VN. Không những thế, chúng còn luôn tận dụng cái mặt nạ và luân điệu xảo trá là đại diện chính quyền của dân, do dân và vì dân để thỏa mãn dục vọng, mưu cầu vinh thân phì gia và kiên cố vị thế độc tài đặc quyền đặc lợi riêng chúng.

Như thế là chúng đã gian manh xây dựng tiền tài và điạ vị của chúng trên tất cả sự hy sinh mà cả dân tộc đã phải trả giá cho các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm… – Trên thực tế kể từ khi chúng cướp được chính quyền, chúng luôn gian manh tuyên truyền, giáo dục nhồi sọ để khỏa lấp và đánh tráo “nghĩa vụ chính nghĩa của mọi chiến sĩ và công dân là trung với nước” đổi ra là “ trung thành với Đảng độc tài”.

Sự việc bè đảng Việt gian, bạo ngược tự đặt công trạng và vận mệnh bè Đảng chúng bao trùm lên vận mệnh Tổ Quốc và dân tộc Việt Nam là thái độ vô đạo và thủ đoạn vô cùng hiểm ác. Với luận điệu và thủ đoạn lừa bịp quốc dân đó, bọn cường quyền Việt gian đã thi hành thành công trói buộc được hào khí và nguyên khí phát triển lớn mạnh của Quốc Gia dân tộc chỉ bằng ảo tưởng lý tưởng và sự lẫn lộn giữa hai khái niệm Tổ Quốc và Đảng CS thành một đối tượng mà mọi Người đều có nghĩa vụ phục vụ và trung thành. Cụ thể là sự “lẫn lộn khái niệm trung với đảng”- vốn là việc làm tay sai phục vụ cho lơi ích riêng của bọn đầu sỏ cường quyền Đảng CS Việt gian, “ bị đổ đồng” đồng nghĩa với nghĩa vụ thiêng liêng và bẩm sinh của Quân Đội và Cảnh Sát Nhân Dân là trung thành và hy sinh vì Tổ Quốc và vì nhân dân. Rõ ràng đây là tội lừa đảo vô cùng tai ác của CQVN đối với dân tộc ta, đồng thời cũng là lỗi lầm lớn lâu nay còn tồn tại trong quan niệm ứng xử của không ít người VN đã và đang tự hào là “lão thành, chiến sĩ cách mạng, gia đình vẻ vang hoặc là gia đình truyền thống có công CM” …

Không những tai ác vậy, chúng còn ngạo ngược ép buộc cả dân tộc phải tôn thờ, chịu công ơn…(!?) Chúng tự xem chúng như ánh sáng, như mặt trời, là đỉnh cao trí tệ…(!?) nên chúng (có quyền !?) tùy tiện hủy hoại nước nhà và thủ tiêu bất cứ ai và điều gì không tuân theo đặc quyền đặc lợi của chúng (!?). Thậm chí! Kể cả như “cái sự xưa nay hiếm” ! Đó là: bắt buộc được (hầu như tất cả) mọi cá nhân, cơ quan và tổ chức mang danh văn hóa, trí thức, nhân sĩ, nghệ sĩ, công lý, đạo lý, trách nhiệm… của cả dân tộc (“phải cùng ở yên trong một cái nhà tù lớn”) VN phải khiếp nhược và câm miệng đến mức “không dám mở miệng bàn và tỏ thái độ bất bình khi chứng kiến”: bè đảng Việt gian đã hèn hạ, vô liêm sỉ và khốn nạn tới mức (tán tận lương tậm) bán nước và tiếp tay cho quân TQ xâm lược triển khai dầy xéo đất nước và nô dịch dân tộc Việt Nam ta. Một ví dụ - dẫn chứng sinh động sự CQVG lộng quyền và khinh thường lợi ích của Tồ Quốc và dân tộc – đã và đang diện ra, đó là sự việc: « DỰ ÁN BAUXITE – TÂY NGUYÊN ». Trong sự việc này, với trách nhiệm đại diện quốc gia, CQVG đã không chỉ khinh thường lợi ích lâu dài của Tổ Quốc và dân tộc, khinh thường mọi kiến nghị của các nhà khoa học và đông đảo Người Việt yêu nước lên tiếng can ngăn, mà chúng còn “thể hiện thái độ rẻ rúng và sẵn sàng vứt bỏ ngay cả những cái mặt nạ và bình phong mà chúng thường dùng để che đậy tội lỗi hoặc để trang trí cho bộ mặt giả nhân giả nghĩa của chúng là uy tin, danh dự và danh nghĩa của các bậc công thần lão thành CM. Chẳng hạn như đối với những lời can ngăn của đại tướng Võ Nguyên Giáp; thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh… chúng cũng không ngần ngại dẫm đạp lên và làm ngơ..!

Như thế là! Bè đảng đầu sỏ Việt gian tay sai của quân TQ xâm lược đã xem đức nhẫn nhịn, sống giản dị, khiêm tốn và yêu chuộng hòa bình của Người Việt yêu nước chúng ta là sự ngu tối, bần tiện và ươn hèn.. ! Vì thế chúng cũng đã hoàn toàn để ngoài tai mọi tiếng khóc than, mọi tiếng kêu đau thương vì bất hạnh và oan uổng của bao người dân lao động lương thiện.. ! Cũng như không thèm đếm xỉa gì tới nạn « tội phạm tuổi vị thành niên » đã và đang dồn bao con em chúng ta vào hầm tệ nạn với bao tai vạ, tai họa bất hạnh khôn lường cho mọi thành phần và tầng lớp người trong xã hội VN.. ! Sự vô đạo, phi nghĩa và các hậu qủa tai hại của chúng và từ chúng lâu nay đã phát loạn thành quốc nạn cửa quyền tham nhũng và quốc nạn tệ nạn xã hội…, thể hiện thô bạo và vô liêm sỉ tới như thế mà dân ta vẫn cam chịu nhân nhịn cũng như cam phận nhục nhằn và để mặc các tai vạ khôn lường đổ lên đầu và bao trùm lên đời sống dân tộc, lên tương lai của các thế hệ con em chúng ta mãi đưọc sao !!!???

Đối diện hiện trạng tăm tối nghèo hèn, nước mất, nhà tan và nhân tâm li tán của nước nhà, hơn ai hết chính qúy vị lão thành cách mạng, qúy vị anh hùng, si quan và chiến sĩ, cựu chiến binh, thương binh…từng có công hoặc đang góp công gìn giữ Tổ Quốc Việt Nam là những người biết rõ nhất những nguyên nhân. Mà cội nguồn của mọi nguyên nhân là do bọn đầu sỏ Việt gian bán nước gây ra..! – Trong qúa trình thực tiễn lịch sử hơn nửa thế kỷ qua, chính qúy vị là những chứng nhân lịch sử, tường tận chứng kiến thái độ phản dân, hại nước và phản bội Tổ Quốc của bè đảng đầu sỏ Việt gian. Trước sự thực lịch sử phủ phàng đó, hẳn không ít vị lão thành, cựu chiến binh, chiến sĩ, nhân sĩ, trí thức… CM đã và đang bị bọn Việt gian lừa phỉnh mà mất cả cuộc đời phục vụ cho chế độ độc tài CQ Việt gian đương thời không khỏi bàng hoàng, đau xót và không muốn tin đó là sự thực. Thực ra thì đó cũng là tâm lý tự nhiên của mọi người bình thường. Vì nhẽ giản đơn là! Nếu thừa nhận sự thật phũ phàng đó cũng có nghĩa tự nhìn nhận sự sai lầm của mình lâu nay đã đi theo và phụng dưỡng một bọn Việt gian chuyên lưu manh bán nước và hại dận..! Và không chỉ vậy, một vấn đề tất yếu sẽ đặt ra, đó là sự trăn trở trước ý nghĩa (“dường như khó minh bạch..!”) và thực tiễn có vẻ mấu thuẫn của vấn đề: nếu ta hành động chống lại và loại bỏ chế độc độc tài CQ Việt gian hiện nay, như vậy có phải là sự chống lại chính sự nghiệp CM cứu nước của cả dân tộc mà mình và các thế hệ Người Việt yêu nước, các bậc tiền bối CM đã theo đuổi trước đây không !? Câu trả lời dứt khoát là hoàn toàn không. Hơn thế nửa, những ai sớm có hành động chống lại chế độ bạo quyền và bọn đầu sỏ Việt gian ngoan cố bán nước hiện nay, còn có thể tự hào rằng mình vẫn luôn sáng suốt và anh dũng chiến đấu vì lý tưởng chính nghĩa gìn giữ Tổ Quốc và vì tự do dân chủ và hạnh phúc thực sự của dân tộc… Để giải toả nỗi niềm cay cực trăn trở đó, một lần nữa chúng ta cùng bình tâm tìm lời giải đáp từ những hiện thực đời thường và trung thực trả lời cho những câu hỏi tự vấn như sau!

1. Với thực trạng phát triển nước nhà bấy nay, nghèo hèn, tụt hậu hàng nhất thế giới, cùng bất hạnh và nỗi nhục chung cả dân tộc nước mất, nhà tan, nhân tâm li tán, đạo lý suy đồi… như thế ta có thể xem “đó là thành qủa CM vĩ đại” được không !?– Và “thành qủa khốn nạn vĩ đại” đó có thực xứng đáng như lý tưởng và hoài bao cao đẹp mà mình và cả dân tộc đã chiến đấu và hy sinh không !?
2. Với “thành qủa đời sống khốn nạn và bất hạnh vĩ đại” mà không chỉ cả dân tộc và đất nước VN, kể cả chính mình cùng các thế hệ con em và mọi người thân đã và đang hứng chịu hoặc ảnh hưởng do bè lũ Việt gian cầm quyền đương thời đem lại như thế có thể xem là công ơn của Đảng độc tài CQCSVG hiện thời được không !? – Và với một chính thể và một bè lũ thối nát, chuyên chú tham nhũng và hèn hạ bán nước, hại dân như thế có xứng đáng và chính đáng cho ta trung thành và phụng dưỡng không..???
3. Bằng thực tế chế độ độc tài với một bọn người nhân danh Đảng CM vô sản, là đầy tớ trung thành của nhân dân lao động, nguyện hy sinh vì lý tưởng cộng sản và xã hội chủ nghĩa chuyên chính vô sản… , so với hiện thực lâu nay trên đất nước VN không có ở đâu và dịch vụ nào mà người dân không phải trà tiền theo gía thị trường (với thực tiễn chế độ xã hội kinh tế thị trường hoang dại và nửa mùa thời nay ở VN)…thì hỏi CQVG lấy cơ sở chân lý gì ? Lý thuyết tư tưởng và lý tưởng gì để vẫn dám nhận là NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ??? – Trong khi chúng vẫn lấy cớ mang danh và ỉ thế đảng viên Đảng Cộng Sản và lý tưởng chuyên chính vô sản để giành độc quyền độc tài độc đảng cường quyền, nhưng trên thực tế bấy nay chúng đứa nào cũng tư hữu không biết bao nhiêu cơ nghiệp và tài sản hàng tỷ hoặc ít nhất cũng vài trăm triệu Dolla… Sự thực như thế ! Thì dân ta có thể tin chúng là đại diện chân chính của nhân dân lao động và giai cấp vô sản VN không (!?)

Sự thực hiện thực trong thực tế là như vậy… ! Thế thì chẳng phải rõ ràng là chúng đã, đang nhạo báng và chà đạp lên xương máu đã hy sinh của cả dân tộc cũng như trà đạp lên niềm tin của cả dân tộc và các thế hệ người Việt hôm nay và mai sau ư !?- Và nếu Người Việt yêu nưóc chúng ta tiếp tục nhẫn nhục chấp nhận bất hạnh như thế thì chúng ta và cả dân tộc VN, mà trước nhất là các bậc LÃO THÀNH, CƯU CHIẾN BINH, CHIẾN SĨ CÁCH MẠNG; GIA ĐÌNH VẺ VANG; GIA ĐÌNH TRUYỀN THỐNG; CÓ CÔNG CÁCH MẠNG… có thực đủ tỉnh táo và liêm sỉ để tự hào với các danh hiệu vinh dự và ý nghĩa thiêng liêng cao qúy đó không???

Nhân đây, tôi cũng xin một lần nữa thưa riêng với các bậc lão thành Cách Mạng, các sĩ quan và chiến sĩ của quân đội và cảnh sát nhân dân cũng như các nhân sĩ, công chức, trí thức và mọi Người Việt Nam yêu nước đã có công chiến đấu và hy sinh vì lý tưởng sự nghiệp Cách Mạng Giành Độc Lập, Tự Do và Hạnh Phúc của Việt Nam, rằng! Các vị cùng các bạn và cả dân ta vẫn tự hào với truyền thống hy sinh quên mình vì tinh thần KHÔNG CÓ GÌ QÚY HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO, vậy nay xin qúy vị hãy tự hỏi, tự tìm hiểu và trả lời trung thực cho chính lương tâm mình: Hiện nay lãnh thổ và lãnh hải đất nước do Tổ Tiên Người Việt ta để lại có toàn vẹn và độc lập chủ quyền không ???

Các bậc tiền bối có công lớn với sự nghiệp CM giành độc lập và thống nhất đất nước- chẳng hạn như đại tướng Võ Nguyên Giáp; Trung Tướng Trần Độ; Vũ Ngọc Nhạ (cựu cố vấn mấy đời tổng thống VNCH); Phạm Xuân Ẩn… (những tướng tình báo tài ba của công an nhân dân) cùng qúy vị và biết bao vị anh hùng, chiến sĩ… có công lớn trong qúa trình CMDC và các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược của dân tộc… đã được bè lũ cầm quyền Việt gian tin dùng và sử dụng thế nào sau khi chúng đã nắm được chính quyền ??? Các qúy vị và qúy bạn hãy trung thực với chính mình để tự xét xem: dưới chế độ độc tài đương thới thối nát với hai quốc nạn, thượng tầng thì quốc nạn cửa quyền đòi hối lộ và tham nhũng; hạ tầng thì quốc nạn tệ nạn xã hội và đạo lý suy đồi… Như thế thì tương lai sự nghiệp và đời sống của qúy vị cùng các thế hệ con em có chắc được ổn định và bền vững hơn sự nghiệp và đời sống của “các người hùng đại gia”- chẳng hạn như: Lã Kim Oanh; Lương Quốc Dũng; cha con Mai Văn Dâu; Bùi Tiến Dũng; Nguyễn Việt Tiến; Nguyễn Ngọc sỹ…vv và..vv…??? – Đó còn chưa kể tới tội và nhục muôn đời không thể che giấu và gột rửa trước lịch sử..! Đó là tội vô tình hay hữu ý tiếp tay cho bè đảng Việt gian thực hiện bán nước và hại dân…

Và chẳng phải, hơn ai hết chính các vị là người hiểu biết tường tận nhất rằng! Cái bè đảng cầm quyền bán nước và hại dân hiện thời, chúng hoàn toàn không mảy may quan tâm gì tới cái gọi là lý tưởng XHCN của giai cấp vô sản cũng như không quan tâm hay làm gì vì lợi ích cho cái gọi là nhà nước của dân, do dân và vì dân… Ngược lại, chúng đã và đang ra sức lợi dụng và đầu cơ truyền thống CM cùng công sức và sự hy sinh của qúy vị và cả nước để phục vụ cho lợi ích vinh thân phì gia và đặc quyền độc tài bán nước cho quân TQ xâm lược để hòng muôn đời chúng « VINH THÂN » làm tay sai “rước voi (giặc Tầu) về dầy xéo và hủy hoại hoàn toàn Tổ Quốc Việt Nam của dân ta”.

Thưa các qúy vị..! Sự thực và thực tế là như vậy..! Và vì rằng qúy vị tự hào với truyền thống gia đình cách mạng, truyền thống anh dũng chiến đấu, hy sinh quên mình vì Tổ Quốc..! Hơn nửa! Vì rằng chức trách, nghĩa vụ và danh dự thiêng liêng mà qúy vị đang mang là QUÂN ĐỘI VÀ CẢNH SÁT NHÂN DÂN VIỆT NAM nên hơn ai hết và hơn bao giờ hết! Qúy vị cần (“biết thời thế mới là tuấn kiệt..!) hiểu lẽ xưa nay “quan nhất thời, dân vạn đại…”. Dù thời nào thì hành động đứng về phía nhân dân và cùng cả dân tộc chiến đấu bảo vê và gìn giữ Tổ Quốc, hành động thực sự vì dân bao giờ vẫn là hành động chính nghĩa được lịch sử và nhân dân ghi nhớ công ơn..! – Hơn thế nửa! Chẳng phải chính các vị hiểu biết hơn ai hết về nguyên do mất nước và những kẻ bán nước…! Như thế thì cũng có thể nói, qúy vị đang nắm cơ hội chịu trách nhiệm đứng về phía nhân dân và tiên phong cùng toàn dân tiến hành loại bỏ bọn Việt gian, và khẩn trương nhận lãnh các trách nhiệm vinh quang và tự hào trên tuyến đầu tranh đấu gìn giử Tồ Quốc và xây dựng nước nhà Việt Nam phát triển bền vững thịnh vượng, tự do văn minh dân chủ hạnh phúc và hòa bình…

Hỡi Toàn thể đồng bào Việt Nam yêu nước ! Lâu nay, quân TQ đã thâm độc xâm lược và xâm chiếm đất nước ta. Tổ Quốc đang kêu gọi chúng ta, các thế hệ con em đang trông cậy chúng ta..! Chúng ta hãy đoàn kết, phát huy tài đức Trí Thức, Đạo Đức và Trách Nhiệm chân chính để cùng hoạch định và thực thi được những biện pháp bền vững lâu dài ngăn chặn quân TQ xâm lược, và không cho phép chúng cùng các hạng Việt gian thiếu Trí Thức, Đạo Đức và Trách Nhiệm với dân tộc và Tổ Quốc VN có thể lộng hành tội ác trên quê hương ta…!

Thân kính!
Lương Tri Việt

TB ! (Đôi điều gửi gắm và trông mong.. !)
Các bạn độc gỉa thân mến ! Nếu bạn nào thấy những điều tôi nêu trên là trung thực đúng với sự thực thì bạn hãy trao đổi với các bạn khác để mọi người cùng rút ra được những nhận thức và trách nhiệm đúng đắn với Tổ Quốc và tương lai các thế hệ người Việt hôm nay và mai sau. Trường hợp bạn nào không tán thành như vậy ! Thì tôi cũng rất mong được trao đổi và học hỏi từ quan điểm và tiềm thức của các bạn, trên lập trường cùng khách quan tôn trọng sự thật và phẩm gía Trí Thức, Đạo Đức và Trách Nhiệm của Người Việt yêu nước đối với Tổ Quốc cũng như đối với tương lai các thế hệ con em chúng ta.. !

1 comment:

 1. Tôi Đã Tỉnh Thức

  Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Trung, Việt Nam, trong thời kỳ đất nước được “Hoàn Toàn Thống Nhất” và cai trị dưới chế độ Cộng Sản. Hôm nay tôi viết lên đây những tâm tư của một người con trẻ như tôi cuối cùng cũng đã nhận ra bộ mặt thật tàn ác của Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) mà không ngôn từ nào đủ sức lên án.
  Cũng như những người bạn đồng trang lứa Trong Nước, tôi được nuôi dưỡng và đào tạo dưới Mái Trường Xã Hội Chủ Nghĩa (XHCN) Việt Nam mà ở đấy, thầy cô luôn dạy chúng tôi phải làm một người công dân tốt trước khi tiếp thu những kiến thức chuyên môn. Còn gì tuyệt vời hơn khi bản thân tôi được học tập trong một nền giáo dục “Tiên Học Lễ, Hậu Học Văn” đầy lễ giáo ấy.
  Ngay từ lúc còn học mẫu giáo, tôi đã cố gắng phấn đấu để làm con ngoan trò giỏi cho ông bà, cha mẹ vui lòng. Cái thước đo sự ngoan ngoãn vâng lời của tôi chính là những phiếu “Bé Ngoan Bác Hồ” được cô giáo phát thưởng hàng tuần. Tôi tiếp tục rèn luyện mình trở thành một học sinh gương mẫu về đạo đức cũng như về thành tích học tập trong những năm Tiểu Học (Cấp I).
  Năm tôi lên lớp bốn, thầy giáo chủ nhiệm đã đề ra một số bạn xuất sắc để kết nạp đội viên vào Đội Thiếu Niên Tiền Phong (TNTP) Hồ Chí Minh, trong đó có tôi. Theo lệ thường thì học sinh nào cũng sẽ được tham gia Đội TNTP khi bước vào ngưỡng cửa Trung Học Cơ Sở (Cấp II), trừ những thành phần cá biệt mới bị tước quyền gia nhập. Vì thế tôi rất hãnh diện đến lớp với chiếc khăn quàng đỏ tươi thắm trên cổ áo sơ mi trắng lúc tôi được vào Đội trước những người bạn cùng lớp khác.
  Tôi nổ lực phấn đấu cho lý tưởng trở thành một công dân tốt của nước XHCN Việt Nam và trời đã không phụ lòng tôi. Một lần nữa tôi lại được vào Đoàn Thanh Niên Cộng Sản (TNCS) Hồ Chí Minh sớm hơn với tư cách là một đoàn viên ưu tú. Đó là năm học cuối trước khi tôi thi tốt nghiệp vào Phổ Thông Trung Học (Cấp III). Lúc ấy, tôi không bao giờ quên đeo trên ngực chiếc huy hiệu đoàn biểu thị cho một ý chí vững mạnh của thanh niên Việt Nam trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.
  Tôi rất tự hào về những thành tích với các hạng vị đội viên hay đoàn viên mà mình đã đạt được trong những năm đầu đời tập tễnh học làm người. Tôi xây mộng cho một tương lai đảng viên mẫu mực để có thể giúp xã hội ngày càng phát triển hơn. Tôi ước nguyện đất nước sẽ giàu mạnh lên khi nghe Việt Nam, dưới sự lãnh đạo “tài tình” của chính phủ hiện thời, gia nhập vào Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO). Ngay đến thời điểm tôi rời quê nhà để đi du học thì trong tâm trí tôi lúc nào cũng hướng về một Việt Nam xinh đẹp với những trang sử oai hùng.
  Trong những năm đầu du học, tôi nghe và biết Người Việt Hải Ngoại không đồng tình với cách vận hành đất nước của Cộng Sản, nhưng tôi không để ý tìm hiểu lý do vì tôi không thích chính trị. Tôi thiết nghĩ ở đâu thì cũng có những cuộc chống đối giữa các phe phái bởi “chín người mười ý”. Cho đến một ngày gần đây khi tôi may mắn gặp và nói chuyện với một người bạn trẻ yêu nước trên mạng, tôi mới chợt nhận ra rằng tôi muốn làm một công dân tốt nhưng lại rất thờ ơ về hiện tình của đất nước mình. Không phải tôi không quan tâm mà tôi đã quá tin vào đường lối, chủ trương của Đảng Cộng Sản (ĐCS) và những gì mà tôi đã được dạy dỗ từ Mái Trường XHCN ấy.
  Nhưng rồi qua vài cuộc trò chuyện tìm hiểu sự thật về Đảng và cuộc đời Bác Hồ với anh bạn trẻ đó, tôi bắt đầu tò mò và tìm đọc những tài liệu liên quan đến Việt Nam trong quá khứ mà trước đây khi còn ở Trong Nước, tôi đã bị những quyển sách lịch sử (in bởi Nhà Xuất Bản Giáo Dục) lừa dối. Chỉ vì Đảng muốn bưng bít mọi tội ác đã và đang gây ra cho dân tộc mà phải nguỵ tạo biết bao câu chuyện thần thánh để tô đẹp hình tượng “ác nhân” Cụ Hồ, để các bạn trẻ Trong Nước cứ mãi đắm chìm trong giả dối. Mọi niềm tin tôi đặt vào ĐCS cho một đất nước thanh bình đã tan vỡ.
  Tôi đã ngu muội để cho cái chế độ bạo quyền và độc tài ấy nhồi sọ mình mà ngỡ đấy là một niềm hi vọng, là một chân lý sống. Tôi nhục nhã khi nhìn lại hình ảnh đứa bé mẫu giáo (là tôi) đã cẩn thận dán những tấm phiếu “Bé Ngoan Bác Hồ” ngay ngắn lên tường nhà mà ngây thơ không biết Bác là một con người hạ cấp đến mức độ nào. Tôi tự trách khi quàng chiếc khăn đội viên màu đỏ đã thấm máu của biết bao đồng bào vô tội trong công cuộc “Cải Cách Ruộng Đất” do ĐCS thi hành hay phong trào “Nhân Văn-Giai Phẩm” đòi tự do dân chủ trong những năm giữa thập niên 50. Tôi hổ thẹn khi cài chiếc huy hiệu đoàn mang biểu tượng tay cầm Lá Cờ Đỏ Sao Vàng mà theo Đảng là để soi sáng đường thanh niên tiến bước.
  Đó không phải là sự thật. Tôi hận mình đã từng chấp nhận mang trên người sự dối trá đê hèn, bởi chính cái Lá Cờ ấy mà tất cả người con đang sống trên đất Việt hiện nay do lầm tin một lần để rồi phải sống nô lệ cho ngoại bang từng ngày, từng giờ, từng phút. Hỡi ôi, những cụm từ “Giải Phóng Miền Nam” và “Thống Nhất Đất Nước” của Đảng đặt ra sao mị dân đến thế. Vậy mà một số cá nhân vẫn còn sùng bái những chính sách “Ngu Dân” để rồi tự biến mình thành đứa con tội đồ ngàn đời của Mẹ Việt Nam.
  Ngày trước tôi còn hồn nhiên trên chiếc xe đạp đến trường, còn vô tư cùng bè bạn vui đùa trong suốt quãng đời học trò yên bình của mình. Xung quanh chúng tôi được bao bọc bởi lớp kính vạn hoa mà nhìn xuyên qua là cả một bầu trời muôn sắc muôn màu hiện ra rực rỡ. Trong cái thế giới ấy, tôi đã thấy những con người ngồi chiễm chệ trên chiếc xe hơi bóng loáng, những cao ốc sang trọng của thời đại tân tiến, những khu phố nhộn nhịp tiếng nói cười hớn hở, những kế hoạch to lớn và quan hệ hợp tác, đầu tư lâu dài của các nhà kinh doanh nước ngoài đối với Việt Nam.
  Thời Kỳ Kinh Tế đã bắt đầu mở cửa ư? Không. Bây giờ tôi chỉ thấy đằng sau lồng kính nhiệm màu kia là những hình ảnh đau thương, tang tóc của quê hương. Tôi không còn thấy sự phồn thịnh do Đảng nguỵ tạo lên mà thay vào đó là chết chóc, là đọa đày. Đất nước ngày nay như một sa mạc khô cằn không sức sống, như cánh rừng hoang tàn thiếu tiếng chim ca, như một trại tù cho toàn dân vô tội, như một nghĩa trang đầy những linh hồn chết oan. Xã hội ngày nay tràn ngập tệ nạn mại dâm, đồi truỵ, buôn lậu, ăn cắp, quan liêu cửa quyền, tham nhũng hối lội v.v….
  Đã thế ĐCS nào có lo lắng cho đời sống của dân mà cứ hút máu đồng bào như loài ác quỷ, lại còn làm tay sai cho Tàu Cộng để chúng vơ vét hết đất đai, rừng núi, hải đảo của quê hương. Quả là một guồng máy xã hội mục ruỗng, thối nát. Một bọn phản đồ đang sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như thế thì thử hỏi tôn ti trật tự ở đâu, lễ nghĩa phép tắc ở chổ nào đây.
  Cái Mái Trường XHCN chỉ đưa ra những lý thuyết suông thôi sao? Hay nó chỉ dạy cho Đảng phải biết nhường nhịn và tôn thờ Quân Tàu cướp nước; còn đối với đồng bào ruột thịt thì cầm quyền Cộng Sản ra sức đàn áp và giết hại, lúc đó mới gọi là “Đẩy Mạnh Công Nghiệp Hoá, Hiện Đại Hóa” sao? Thế mà tôi đã từng thần tượng, cảm phục cái nền giáo dục xảo trá ấy. Còn biết bao tuổi trẻ Trong Nước phải chịu sự cưỡng bách tư tưởng mà không thể tự do nói lên tiếng nói dân chủ của chính mình. Xót xa thay cho Con Cháu Lạc Hồng với bề dày lịch sử bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước.
  Tuổi thơ của những ai đã từng bị Bộ Giáo Dục và Đào Tạo tiêm cho một mũi độc dược “Mang Tên Người” thì không thể không nhớ hay ít nhất cũng nghe đến “Năm Điều Bác Hồ Dạy”. Đây là những lời căn dặn của Hồ Chí Minh viết cho thiếu niên, nhi đồng trong dịp lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Đội Thiếu Niên Tiền Phong Việt Nam nhưng sau này những câu chữ ấy đã được sửa lại hoàn chỉnh như sau:
  1. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào
  2. Học tập tốt, lao động tốt
  3. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt
  4. Giữ gìn vệ sinh thật tốt
  5. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm
  Tôi nhận thấy rằng những Cán Bộ Cao Cấp Trung Ương Đảng hiện thời thực hành lời dạy dỗ của Cụ Hồ còn tốt hơn gấp triệu lần thanh thiếu niên Việt Nam.
  Nói về “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”, họ không bao giờ để nhân dân nhúng tay vào những việc “dơ bẩn” hay bận tâm đến những chuyện trọng đại mang tính dân tộc như bán đất nhượng rừng, hiến dâng hai hải đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Cộng.
  Nói về “Học Tập Tốt, Lao Động Tốt”, các Cán Bộ này rất ham học hỏi tính đàn áp tôn giáo, tính hạch sách những nhà dân chủ, tính bóc lột dân nghèo và họ cũng lao động cật lực cho quân ngoại xâm.
  Nói về “Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt”, những bộ mặt đảng viên nhơ nhớp ấy luôn sống đùm bọc cùng bọn cướp Trung Quốc với phương châm “16 Chữ Vàng” là “Láng Giềng Hữu Nghị, Hợp Tác Toàn Diện, Ổn Định Lâu Dài, Hướng Tới Tương Lai” và chủ trương “4 Tốt” là “Láng Giềng Tốt, Bạn Bè Tốt, Đồng Chí Tốt, Đối Tác Tốt”. Họ tuyệt đối tuân theo những qui định Giặc Tàu đề ra với một tinh thần “kỷ luật tốt” để giữ gìn Tình Anh Em Hữu Nghị.
  Nói về “Giữ gìn vệ sinh thật tốt” thì không ai chú trọng bảo vệ sức khoẻ bằng cựu Tổng Bí Thư ĐCSVN Lê Khả Phiêu khi ông ta cho trồng nguyên một vườn rau sạch trên sân thượng để tránh ăn thực phẩm độc hại ngoài chợ.
  Nói về “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”, tôi có thể thấy tính khiêm nhường của các Cán Bộ này mỗi lần vơ vét của dân được “mười tạ” thì chỉ nói là nhặt nhạnh được “một ký”. Hơn nữa, họ còn thật thà tin vào dự án khai thác quặng bô-xít trên Tây Nguyên của đối tác Trung Quốc để nông dân trong vùng phải sống lay lắt vì mất đất trồng hoa màu. Họ dũng cảm chấp nhận làm tên nô dịch cho Giặc Tàu mặc dù hiểu rõ rằng tính mạng hàng triệu đồng bào đang bị đe dọa bởi kế hoạch thống trị toàn đất nước Việt Nam của Giặc.
  Tôi công nhận những vị Cán Bộ này quả xứng đáng là Cháu Ngoan Bác Hồ. Các bạn trẻ Trong Nước và Hải Ngoại hãy nhìn vào công cuộc đổi mới của ĐCS mà tự mình phán xét chế độ lộng quyền kia có còn của dân, cho dân, và vì dân hay không.
  Tôi sợ lắm khi mình không còn tìm thấy tên nước Việt Nam hiện diện trên bản đồ thế giới vào một ngày mù tối. Tôi buồn lắm khi dân tộc Việt Nam trở thành gia nô cho kẻ thù đã từng đô hộ nước nhà một nghìn năm. Tôi hoang mang không biết nguồn cội của mình ở đâu nếu Con Cháu Lạc Hồng biến mất trong tiềm thức của dư luận thế giới. Tôi sẽ là ai? Các bạn tuổi trẻ Việt Nam sẽ là ai? Có thể các bạn muốn giống người này kẻ nọ hay những nhân vật nổi tiếng trên thế giới, nhưng hãy nhớ rằng chúng ta không bao giờ trở thành họ vì chúng ta là Người Việt Nam mang trong mình dòng máu yêu nước.
  Tôi tin những người trẻ chúng ta không một thành phần cá nhân nào muốn quê hương rơi vào bóng đêm rồi câm lặng mãi mãi. Vận mệnh của đất nước đang nằm trong tay chúng ta. Hãy tìm hiểu sự thật và lên tiếng cho Nhân Quyền! Tôi mong lắm những trái tim nhiệt huyết cùng chung một lý tưởng cho Việt Nam thanh bình và ấm no. Đừng để bản thân các bạn lầm đường lạc bước trên muôn vàn đau thương của quê nhà, các bạn ạ!
  Còn tôi, tôi đã thức tỉnh.
  Lê Nguyễn Huy Trần

  ReplyDelete