Tuesday, May 5, 2009

Đứng Dậy Đi Hỡi Đồng Bào

Đứng Dậy Đi Hỡi Đồng Bào

Cộng sản đó từng giờ Ta đối mặt
Một lũ vong nô gian xảo bạo tàn
Làm tay sai cho chủ thuyết ngoại bang
Mác Lenin Stalin Mao những tên đồ tể

Chúng cố biến đồng bào thành nô lệ
Trên 64 năm Bắc Việt điêu tàn
Trên 34 năm dân Nam Việt lầm than
Chúng cướp của giết triệu triệu dân lành vô tội
Hàng triệu người bị giam ngục tối
Hợp tác xã nông trường, công trường lao động khổ sai
Máu hàng trăm Sĩ Phu nhuộm đỏ đoạn đầu đài

Đồng bào ơi trên 64 năm rồi dân ta khốn khổ
Đói khát tang thương đầu rơi máu đổ
Bởi sự thống trị ác gian của chế độ độc tài
Chúng gieo rắc khổ đau không từ bỏ một ai
Chúng phát động chiến tranh xâm lược 21 năm nồi da xáo thịt
Chúng dùng những mỹ từ điêu ngoa qủy quyệt
Để cướp bóc vét vơ tài sản đồng bào
Máu từ Cải Cách năm xưa thấu cả Trời cao
Xương từ Mậu Thân, 30-4-75 chất chồng thành núi
Nước mắt mồ hôi của đồng bào ta ngày đêm thành suối
Để bọn chúng huênh hoang xây dựng lâu đài
Chúng bịt Tai Miệng dân mình biến thành công cụ tay sai
Để bảo vệ lợi quyền của Tập Đoàn Thống Trị
Chúng bán nước cho quan thầy Trung Cộng
Và làm giàu trên máu thịt dân ta
Giữa lòng đại dương rộng lớn bao la
Củng loang đổ máu của cả triệu người dân Việt
Từ ruộng đồng đến rừng sâu xanh biếc
Cũng dẫy đầy hàng vạn bộ xương khô

Hồ Chí Minh ư, Cộng sản Việt nam ư?
Chúng là một lũ tội đồ
Không có lương tri giống như loài dã thú
Không có nghĩa đồng bào tình thâm máu mũ
Chúng có Tổ Quốc đâu mà cảm thấy đớn đau
Chúng là Vô Thần thì làm gì biết được nhân quả trước sau
Đời chúng chỉ có Tiền và Khát máu
Tội ác chúng cả loài người rỏ thấu
Và Đất Trời cũng không thể dung tha

Hỡi Đồng Bào, Hỡi Anh Chị Em Thanh Niên Sinh Viên

Xoá chế độ Độc Tài
Để cho toàn Dân Tộc được hạnh phúc ấm no
Xoá chế độ Độc Tài
Để cho gấm vóc non sông Việt Nam bốn ngàn năm sống lại
Xoá chế độ Độc Tài
Để cho các thế hệ con cháu mai sau có cơ hội cùng toàn cầu vươn lên mãi mãi
Đồng bào ơi đừng ngồi đó khóc than và sợ hãi
Chỉ có đứng lên Đạp Đổ Bạo Quyền
Mới cứu được chính mình và cứu lấy Tổ Quốc Thiêng Liêng

Đứng Dậy Đi Hỡi Đồng Bào

Sài Gòn, Việt Nam
Ngọc Anh

No comments:

Post a Comment