Monday, May 4, 2009

Báo SVYN_04

Thư Gửi Sinh Viên Học Sinh_04

Ban Biên Tập Báo SVYN

Các bạn thân mến;

Đất nước đang trải qua giai đoạn khủng hoảng. Tin mất phần đất biên giới phiá Bắc và các đảo Trường Sa – Hoàng Sa còn chưa ráo mực thì việc Trung Quốc vào Tây Nguyên lại nóng lên. Gần đây, những lá thư của cựu tướng Võ Nguyên Giáp, tướng Nguyễn Trọng Vĩnh và nhiều kiến nghị, khuyến cáo, thông tin của các trí thức, khoa học, ký giả v.v.. . đều bị đảng vứt vào sọt rác. Đối với ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Nông Đức Mạnh, không có vấn đề xét lại. Nếu đảng tôn trọng ý kiến của nhân dân, quốc hội thì đảng đã không cho Trung Quốc khai thác bô-xít. Việc khai thác bô-xít tiến hành từ lâu chứ đâu phải đến hôm nay mới quyết định? Hơn nữa, từng cho là “chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước” rồi thì bây giờ rút lại à? chứng tỏ đảng sai lầm? đảng thấp kém, đảng không có trí tuệ sao? Những chủ trương lớn của đảng như đánh địa chủ trong cách mạng ruộng đất, đánh tư sản trong cách mạng kinh tế, đánh trí thức, văn nghệ sĩ, trong vụ án nhân văn giai phẩm và nhiều sự kiện khác, từng gây bao thảm kịch có bao giờ đảng hỏi ý nhân dân? Và hiện nay đảng vẫn còn nợ nhân dân câu trả lời về tội ác của đảng. Gần đây, đảng để mất đất, mất đảo, đưa giặc vào nhà, trấn áp nhân dân khi họ bày tỏ lòng yêu nước v.v… Những việc tày trời như vậy mà đảng vẫn bình chân như vại. Dân uất lo mất nước chứ đảng không lo, nước của Dân chứ đâu phải của đảng, vì đảng CSVN ngày nay thực chất đã phản bội lại Tổ quốc Việt Nam rồi bạn ạ!

Bạn thân mến;

Khi quyền lợi đất nước đứng sau quyền lợi của đảng độc tài, hậu quả là dân tộc phải gánh chịu những hiểm hoạ. Chủ nghĩa phát xít đưa nước Đức vào thãm kịch vì nhà nước độc tài, tạo cơ hội cho Hitler tiến hành chính sách diệt chủng và xâm lược. Chủ nghĩa cộng sản tạo điều kiện cho nhà nước toàn trị thời Stalin, Pôn Pốt tàn sát hàng chục triệu nhân mạng vô tội. Chế độ của Nguyễn Tấn Dũng và Nông Đức Mạnh đang bán rẻ tương lai Việt Nam cho Trung Quốc, vì hệ thống nhà nước một đảng đã giết chết những nổ lực phản kháng và ngăn ngừa nạn lạm dụng quyền lực. Nói cách khác, nếu Việt Nam có đảng đối lập, đảng CS của ông Dũng, ông Mạnh không thể tự tung tự tác, đưa giặc vào nhà, rước voi dày mã tổ.

Bạn, Tổ Quốc Việt Nam đang đi vào khúc quanh của lịch sử. Những kẻ bán nước và thấy nước mất mà không biết nhục đều bị lịch sử nguyền rủa như nhau.

Ngày 1 tháng 5 năm 2009
Ban biên tập – Điện thư: baosinhvienyeunuoc@gmail.com

No comments:

Post a Comment